ÝAÝ ATYJY­­LYK
Türkmenistanyñ Milli Federasiýasy

Yslam Raýdaşlygy oýunlary tamamlandy

Türkiýede geçirilen V Yslam Raýdaşlygy oýunlary tamamlandy. Oýunlaryň ýapylyş dabarasy Konýa şäheriniň Seljuk uniwersitetiniň «15-nji iýul» uniwersietiniň stadionynda geçirildi.

Читать дальше

Okçulyk topary ýaryşynda Türkiýe altyn medallara eýe boldy.

5-nji Yslam raýdaşlyk oýunlarynda ok atmak boýunça zenanlar we erkekler çempionatynda türk toparlary ýeňiji boldy.

Читать дальше

Hüseýin Çalyşkan: Adaty ok atmakda erkekleriň çäksiz uçuşynda çempion

5-nji Yslam raýdaşlyk oýunlarynda adaty ok atýan erkekleriň arasynda uzak aralyga atyşykda 503.00 metr aralyga atan Hüseýin Çalyşkan oýunlaryň çempiony boldy. İbrahim Balaban 498,28 metr bilen ikinji ýeri eýelän ýaryşda Fatih ıldyldyz 497,14 metr bilen bürünç medalyň eýesi boldy.

Читать дальше

Gyrgyzystandan Yntynmak Muradil Uulu, 70 metrlik adaty ok atmak ýaryşynda çempion boldy.

5-nji Yslam raýdaşlyk oýunlarynda Gyrgyzystandan Yntymak Muradil Uulu erkekleriň arasynda 70 metr aralyga ok atmak we altyn medal gazandy. 

Читать дальше

Para Ýaý atyjylyk. KONYA 2021

PARA ARCHERY. KONYA 2021

ПАРА СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. КОНЬЯ 2021


Читать дальше

Konýa 2021 medallary kesgitlenildi

Konya 2021 Medals have been determined


Определены медали Конья 2021

Читать дальше

Ýaý atyjylyk ýaryşlary 2022-nji ýylyň 14-18-nji awgusty aralygynda Saraçoglu sport desgalarynda geçiriler

Aýry-aýrylykda ýaryşlar üç tapgyrda geçýär: kwalifikasiýa, seçip alyş we final. Toparlaýyn görnüşde bolsa iki tapgyrda, ýagny seçip alyş we final.

Читать дальше