Назад к списку

Türkmen mergenleri Ýewraziýanyň açyk Gran-pri ýaryşyna gatnaşar

Türkmenistanyň ýaýdan nyşana ok atmak boýunça milli ýygyndysy Ýewraziýanyň açyk Gran-pri ýaryşyna gatnaşar. 


«Bu halkara ýaryş 15 - 21-nji noýabr aralygynda Gruziýanyň Batumi şäherinde geçiriler» diýip, Türkmenistanyň metbugat serişdeleri ýazýar. 

Rüstem Gurbanowyň tälimçiliginde ýeňiş üçin göreşjek türkmen toparyna 8 türgen agzalyk eder. 

Olar: 

• Wepa Sähedow

• Şöhrat Jumakulyýew

• Agajan Gullaşow

• Oksana Gataulina

• Köwser Abbasowa

• Myrat Ýazmedow

• Ezizmuhammet Sähedow

• Söýli Meredowa