ÝAÝ ATYJY­­LYK
Türkmenistanyñ Milli Federasiýasy

Aziýanyñ Çagalary 2022

Ýaý atyjylyk. Netijeler.

Читать дальше

"Children of Asia" 2022 - Ýaý atyjylyk. Suratlar.


Читать дальше

Ýaýçylarymyza janköýerlik edeliň! Ezizmuhammet Sähedow. Final.


Читать дальше

“Aziýanyň çagalary” halkara ýaryşynda ýeňijiler we baýrak alanlar lotos gül görnüşinde medallar bilen sylaglanarlar.


Читать дальше

Wladiwostokda türgenleşik. 1-nji gun - suratlar.


Читать дальше

«Aziýanyň çagalarynyň» açylyş dabarasy - Suratlar


Читать дальше

"Aziýanyň çagalary" başlaýar: Näme we nirede bolar?

27-nji iýul, çarşenbe güni "Aziýanyň çagalary" halkara oýunlaryna gatnaşyjylaryň köpüsi Wladiwostok şäherine gelýär. Fakel estafetasy, açylyş dabarasy we ilkinji başlangyçlar 28-nji gün bolar. Gatnaşýanlar güýçli bäsdeşlik günlerine garaşýarlar. Ingapylyş dabarasy 7-nji awgustda meýilleşdirilýär. 

28-nji iýul Günüň ikinji ýarymynda “Aziýanyň çagalary” oýunlarynyň ody Wladiwostokda geçiriler. Estafeta ýaryşy Universitetsky Prospekt, Rus we Altyn köprüler, Puşkinskaýa we Swetlanskaýa boýunça geçiriler. Munuň üçin şäherde 12: 00-dan 14: 30-a çenli ulag gatnawyny bölekleýin bökdär. Agşam bolsa oýunlaryň açylyş dabarasy Fetisow Arenasynda başlar.

Читать дальше